Hướng đến năm đô thị - Năm du lịch quốc gia - Festival Huế 2012

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

PHƯỜNG THỦY XUÂN

 

Số:       /BC-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -  Tự do – Hạnh phúc

 

 
 

 

 

 

Thủy Xuân, ngày 14  tháng 7  năm 2012

 

 

BÁO CÁO

KỂT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KINH TẾ – XÃ HỘI 6 THÁNG

ĐẦU NĂM  VÀ NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI  NĂM 2012

 

 
 

 

 

 

Phần thứ nhất

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN

 KINH TẾ -  XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2012

 

Năm 2012 là năm thứ 2 thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố Huế lần thứ X và Nghị quyết đại hội Đảng bộ phường lần thứ XI, là năm có nhiều sự kiện chính trị quan trọng như Festival Huế 2012, là năm toàn Đảng, toàn dân quyết tâm thực hiện kết luận 48 – KL/TW của bộ Chính Trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế và đô thị Huế đến 2020 và cũng là năm chỉnh trang đô thị, trong 6 tháng đầu năm cán bộ và nhân dân phường Thủy Xuân đã nỗ lực phấn đấu thực hiện  một số nhiệm vụ Kinh tế xã hội  như sau:

           I. Về kinh tế:

 Các cơ sở sản xuất kinh doanh vẫn duy trì và phát triển ổn định, đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh và giải quyết việc làm cho người dân trên địa bàn, các lĩnh vực vốn là thế mạnh của địa phương như: dịch vụ phục vụ du lịch, các nghề truyền thống như làm hương, đúc đồng, nghề mộc mỹ nghệ, nghề giác trầm… được duy trì ổn định, giải quyết việc nông nhàn của người dân, góp phần ổn định cuộc sống nhiều hộ dân…

1.     Nông nghiệp

1.1. Sản xuất nông nghiệp:

Vụ Đông Xuân 2011- 2012 mặc dù được mùa, nhưng do thời tiết không thuận lợi đầu vụ, vật tư, phân bón tăng cao, phân bón tăng 3.000 đồng/kg so cùng kỳ, dẫn đến lợi nhuận không cao.

a/ Sản xuất lúa: Tổng diện tích sản xuất lúa của HTX là 42,3 ha, năng suất ước đạt 58,95tạ/ha, tổng sản lượng ước đạt 249,3 tấn, tổng doanh thu ước đạt 1,5 tỷ, bình quân trên ha đạt 35,5 triệu/ha/vụ .

b/ Sản xuất rau : Tổng diện tích rau: 5 ha, năng suất ước đạt 50 tấn/ha, giá trị bình quân đạt 150 triệu đồng/ha, doanh thu đạt 750 triệu đồng

c/ Màu: Diện tích màu là 7,3 ha, doanh thu ước đạt 40 triệu đồng/ha. Tổng doanh thu  292 triệu đồng.

Tổng thu về sản xuất nông nghiệp là 2,542 tỷ đồng.

1. 2. Chăn nuôi – thú y:

a/ Chăn nuôi: Tổng đàn trâu, bò: 93 con, trong đó trâu 3 con.

Tổng đàn lợn: khoảng 1.000 con, trong đó thực hiện dự án nạc hóa: Lợn lai F1(tỷ lệ nạc cao): 40 con, móng cái 45 con. Đã giải quyết hỗ trợ cho 10 hộ, còn 16 hộ đang làm thủ tục.

b/ Thú y:

- Tình hình dịch bệnh : được khống chế không để xảy ra dịch bệnh…

- Tình hình tiêm phòng đạt Kế hoạch đề ra: Trâu, bò đã tiêm LMLM : 75 con; lợn : Đã tiêm Vắc xin Tam liên: 730 con, LMLM: 75 con; tiêm phòng dại cho chó, mèo: đã tiêm 630 con.

2. Kinh tế tập thể:

2.1. HTX Nông nghiệp Thủy Xuân:

a/ Về kinh doanh dịch vụ: 6 tháng đầu năm HTX đã cung ứng cho xã viên  chủ yếu là vật tư phân bón với doanh thu: 222.932.000 đ, lãi 9.649.000đ.

b/ Vốn và tài sản :

Vốn kinh doanh là: 273.766.354 đ, tăng 53.148.376đ

c/ Tình hình công nợ: đã thu được 4.099.750 đ, hiện nay còn tổng các khoản nợ là 24.050.745 đ chủ yếu là nợ thời vụ, HTX đang tiếp tục thu.

2.2. Quỹ tín dụng nhân dân: 6 tháng đầu năm 2012, mặc dù hoạt động ngân hàng và các tổ chức tín dụng gặp nhiều khó khăn, lãi suất thường xuyên biến động nhưng QTDND Thủy Xuân cũng đã đạt được một số kết quả nhất định.

Cụ thể : Tổng nguồn vốn tăng lên 5,7 tỷ đồng. Trong đó nguồn vốn huy động tiền gửi tiết kiệm là 3,9 tỷ đồng, nguồn vốn vay từ QTDTW là 1,35 tỷ đồng và đã giải quyết cho 185 lượt thành viên vay vốn, nâng dư nợ lên 4,35 tỷ đồng . Trong đó nợ xấu là 31,19 triệu đồng  chiếm 0,7% tổng dư nợ.

Kết quả kinh doanh:

- Tổng thu nhập:         572,88 triệu đồng

- Tổng chi phí:            516,52 triệu đồng

- Chệnh lệch lãi:           55,86 triệu đồng

3. Về ngân sách: 

Tổng thu 6 tháng đầu năm đạt 45,9% nhìn chung các khoản thu đều đạt , có một số khoản thu đạt kết quả cao như thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp đạt 66,3%, thuế môn bài đạt 72,3%. Khoản thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp chủ yếu là thu nợ tồn đọng chỉ thu đạt 9,4%, vẫn còn thấp, phường tập trung hướng dẫn nhân dân kê khai thuế phi nông nghiệp, đến nay đã hoàn tất và nộp tờ khai lên Chi Cục Thuế  lập bộ .

Về chi ngân sách: tổng chi đạt 39,2% so với dự toán năm. Đơn vị luôn bám theo dự toán được giao, chi tiêu trên tinh thần tiết kiệm chống lãng phí, luôn chú trọng đến chi cho công tác quốc phòng, an ninh trật tự, giáo dục và chi cho sự nghiệp y tế trên địa bàn.

Kết quả thu chi ngân sách như sau:

Tổng thu: 1.778.290.504 đ/ 3.871.000.000đ đạt 45,9%

Trong đó thu do điều tiết thuế: 761.596.689/ 1.765.000.000đ đạt 43,1%

Thu trên địa bàn:  552.943.815 đ / 251.000.000 đ đạt 220,3%

Trong đó thu các quỹ:  60.506.000 đ đạt 57,6%

           - Quỹ ANQP:            31.810.000đ đạt 57,8%

 - Quỹ ĐƠĐN:           28.696.000đ đạt 57,4%

Tổng chi: 1.517.601.628/ 3.871.000.000đ đạt 39,2%

Tồn quỹ: 260.688.876 đồng.

 

II.Lĩnh vực Văn hóa – xã hội:

1. Giáo dục:

 Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai :

Qua một năm hoạt động, nhà trường ngày càng khẳng định chất lượng dạy học, cơ sở vật chất được đầu tư đồng bộ, ngày càng khang trang, tạo được lòng tin của phụ huynh và học sinh đối với nhà trường.

Năm học 2011-2012 có 5 em học sinh bỏ học giữa chừng, chiếm tỷ lệ 0,78%

Tỷ lệ hạnh kiểm tốt của học sinh chiếm 80,2%, loại khá chiếm 19,8%           Tỷ lệ học sinh giỏi và khá chiếm 38,2% ( Giảm 1% so với năm học 2010-2011).

Học sinh yếu còn 7,5% ( Giảm 1,5% so với năm trước, không có học sinh kém).

Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS đạt 100% ( tăng 1,25% so với năm trước)

Trong kỳ thi học sinh giỏi thành phố, trường đã có 13 em đạt giải ( Trong đó có một giải nhì, ba giải ba và 9 em được công nhận). Trường có 5 em tham gia dự thi học sinh giỏi cấp tỉnh, đã có 3 em đạt giải ( Trong đó có 1 giải ba, 2 giải khuyến khích).

Trường Tiểu học thủy Xuân :

Năm học 2011 – 2012, toàn trường đã duy trì tốt các phong trào chung, có chuyển biến tích cực trong nhận thức. Đặc biệt nhà trường đã nỗ lực phấn đấu và  Thành phố, Tỉnh đã kiểm tra đánh giá đề nghị UBND Tỉnh công nhận trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 năm 2012.

 Bên cạnh những kết quả đáng phấn khởi trên, năm học này vẫn còn những tồn tại cần khắc phục:

- Cơ sở vật chất tuy tương đối hoàn thiện đạt chuẩn nhưng sân chơi bãi tập còn thiếu.

- Trong công tác chuyên môn, hoạt động phong trào chưa đạt mục tiêu, phấn đấu tỉ lệ HS giỏi chưa cao, tỉ lệ HS yếu còn cao. Kết quả xếp loại giáo dục cuối năm như sau:

Xếp giỏi: 119 em đạt 25,3%; loại khá: 176 em đạt 37,4%; Trung bình: 160 em, đạt 34,1%, học sinh yếu: 15 em đạt 3,2%

          Cuối năm lên lớp thẳng 455/470 đạt 96,8%.

Trường Mầm non Thủy Xuân:

 Tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị, đồ dùng, đồ chơi…  của giáo dục mầm non, nâng cao chất lượng đội ngũ nhằm không ngừng cải thiện chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ. Kết  quả năm học 2011-2012 như sau :

* Số lượng :  178/110 vượt chỉ tiêu 68 cháu.

* Chất lượng : về cân nặng, suy dinh dưỡng, chiều cao đều đạt

2. Y tế: Trạm y tế đã làm tốt công tác khám chữa bệnh ban đầu cho người dân,  công tác tiêm chủng mở rộng, phòng chống dịch và dân số kế hoạch hóa gia đình, cụ thể:

- Tổng  số lượt  khám 1.848.  Trong đố người lớn: 450 ; khám thai 494; khám phụ khoa 488.

Phối hợp với phòng khám từ thiện Kim Long, đoàn bác sĩ  Pháp khám bệnh cho người cao tuổi và học sinh cấp 2 tổng số 300 lượt, cấp 40 cái kính mắt.

Tiêm chủng mở rộng :

Trẻ em dưới 1 tuổi 89/290 đạt 30,7%; Phụ nữ có thai 83/200 đạt 41,5%; Trẻ em đủ 18 tháng tuổi: 11/47 đạt 23,4%

Phòng chống dịch :Tăng cường tuyên truyền, giám sát các dịch bệnh có nguy cơ tái phát như: tay chân miệng, sốt xuất huyết, đã phát hiện kịp thời bệnh tay chân miệng: 03 trường hợp chuyển lên tuyến trên; tập huấn kiến thức VSAT thực phẩm cho 70 đối tượng.

 Công tác dân số KHHGĐ:

- Đã thực hiện xong chiến dịch DS-KHHGĐ đợt 1/2012 đạt kết quả cao.

- Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên: 7,74% / dưới 8%

3. Về chính sách, xã hội:

a/ Công tác chính sách – xã hội:

Thăm hỏi và động viên gia đình chính sách kịp thời khi đau ốm, nằm viện hoặc qua đời.(Thăm ông: Võ Quý. Nguyễn Phúc Đồ….)

Hiện nay đã đề xuất Thành phố  sửa chữa và xây dựng 3 nhà chính sách . Trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua các cấp đã kịp thời hỗ trợ quà cho các đối tượng đúng quy định cho các đối tượng lão thành cách mạng, tiền khởi nghĩa, thương binh, liệt sĩ gia đình chính sách… (1)

* Nhận và phát trợ cấp gạo, quà của UBND thành phố và các cơ quan, tổ chức, cá nhân đóng trên địa bàn nhằm hỗ trợ cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ chính sách khó khăn đúng đối tượng và kịp thời: Số lượng: 10.200kg gạo; 30 suất quà, trị giá 6.000.000 đồng.

Thực hiện Luật Người cao tuổi, đã xét duyệt 7 trường hợp người đủ 80 tuổi trở lên hưởng trợ cấp, nâng tổng số người cao tuổi hiện nay là 183 cụ. Lập danh sách các cụ tròn 70,75,80,85,90,95,100 và trên 100 tuổi để chuẩn bị cho công tác mừng thọ cho các cụ vào dịp ngày Quốc tế người cao tuổi 01/10/2012.

 Giải quyết 40 trường hợp hưởng theo Nghị định 13 và 67 của Thủ tướng Chính phủ nâng tổng số lên 280 trường hợp. Đến nay, số tiền chi trả cho các đối tượng bảo trợ xã hội hàng tháng là 57.150.000đ.

Năm 2012, tổng số hộ nghèo có 178 hộ với 574 khẩu. Hiện nay, còn 176 hộ( 2 hộ chết), hộ cận nghèo là 175 hộ với 665 khẩu.

Đến nay, hộ nghèo đã được cấp giấy chứng nhận hộ nghèo và BHYT miễn phí năm 2012 là 100%.

 Đang tiến hành xóa nhà tạm cho hộ nghèo: xây dựng mới 01 nhà, sửa chữa 03 nhà.

Thực hiện chủ trương xóa đói giảm nghèo, UBND phường đã ký ủy thác với NHCSXH cho vay đến nay tổng số các nguồn vay thông qua các kênh Phụ nữ, Nông dân, CCB, Đoàn thanh niên : dư nợ còn 6.172.075.000đ . Trong đó có 07 hộ nợ quá hạn.

vốn giải quyết viêc làm cho 26 hộ, với tổng vốn giải ngân:  464.579.000 đồng

Đã tổ chức triển khai hướng dẫn Quyết định 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ cho các đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc làm nhiệm vụ Quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên xuất ngũ, thôi việc.

 

 

( 1) Quà của Chủ tịch nước: 34.200.000đ cho các đối tượng lão thành cách mạng, Tiền khởi nghĩa, Thương binh, Tuất nuôi dưỡng, Thân nhân chủ yếu của liệt sĩ, người có công với Cách mạng.

Quà của UBND Tỉnh: 81.100.000đ cho các đối tượng thân nhân thờ cúng mẹ Việt Nam anh hùng, thờ cúng liệt sĩ, hộ nghèo, người 80 tuổi trở lên và các đối tượng bảo trợ xã hội.Người tròn 90 tuổi.

Quà của UBND TP, UBMTTQ Việt Nam TP, Bảo Trợ Trẻ em Tỉnh:

- 100.000đ : thương binh nặng.

- 24 xuất quà :Hộ nghèo, khó khăn

- 11 xuất quà :Trẻ em khó khăn .  

Quà của UBND phường, UBMT TQ Việt Nam phường, Hội CTĐ phường: 21.600.000đ cho các đối tượng gia đình chính sách, thương binh nặng, hộ nghèo đặc biệt khó khăn, hộ gia đình khó khăn

4. Công tác văn hóa – Thông tin – Thể thao :

- Công tác tuyên truyền : Thường xuyên tăng cường công tác tuyên truyền các các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến nhân dân, nhưng thời lượng vẫn còn hạn chế do hệ thống truyền thanh đang  nâng cấp.

- Các khu vực đều quan tâm tổ chức các ngày lễ, cấp học bổng cho trẻ em nghèo hiếu học, văn nghệ quần chúng đều được quan tâm đẩy mạnh.

- Đang chuẩn bị cho giải bóng đá trên địa bàn.

III. Xây dựng – Quản lý Đô thị - Địa chính – Tư pháp – Văn phòng:

1. Xây dựng – Quản lý đô thị :

- Xây dựng : Các công trình đã được đầu tư từ nguồn vốn Thành phố và địa phương trên địa bàn, gồm : Trung tâm Văn hóa và Học tập Cộng đồng phường ; đường liên tổ 04 và 05, đã nghiệm thu đưa vào sử dụng ; đường Hoài Thanh  đang được thi công đang giai đoạn hoàn thiện, hệ thống kè chống sạt lở của các khu vực , đường liên thôn tổ 1 đang thi công.

- Quản lý đô thị:

Từ đầu năm đến nay qua kiểm tra địa bàn Tổ QLĐT phát hiện 94 trường hợp trong đó có phép 59 trường hợp, không phép 35 trường hợp, phạt tiền 62 triệu đồng, trong đó thành phố xử phạt 40 triệu đồng. UBND phường phạt 22 triệu đồng. Tiền thu thuế xây dựng trên giấy phép do thành phố thu chuyển về 3 tháng đầu năm 57 triệu đồng.

- Công tác đánh biển số nhà : Từ đầu năm đến nay đã lập danh sách 350 hộ gia đình. Trong đó trình cho thành phố để cấp giấy chứng nhận gồm 202 hộ, còn  số hộ còn lại đang rà soát số thửa, số tờ bản đồ để tiếp tục trình cho thành phố trong thời gian tới.

2. Địa chính:

a/ Về đất xen ghép: UBND phường đã tiến hành làm việc cùng Trung tâm quản lý nhà và đất thành phố về đất xen ghép đề nghị Thành phố cho đấu giá.

b/ Về hồ sơ cấp giấy:

Đã xác nhận được 73 hồ sơ cấp giấy chứng nhận. Trong đó có 45 hồ sơ cấp mới và 28 hồ sơ cấp đổi giấy chứng nhận.

Tổng số hộ đã được cấp giấy trên địa bàn phường là 2.455 giấy chứng nhận. Tổng số hộ còn lại đủ điều kiện cấp giấy là 952 hộ.

c/ Về đơn thư khiếu nại:

Nhận được 03 đơn ngăn chặn cấp giấy. Phối hợp với Tư pháp hòa giải 07 Đơn tranh chấp đất đai trong đó có 4 đơn hòa giải thành, 3 đơn hòa giải không thành.

d/ Công tác đền bù:

Xác nhận nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất phục vụ công tác giải tỏa xây dựng khu Bàu Vá mở rộng cho 38 hộ gia đình cá nhân sử dụng đất nông nghiệp.

Về xác nhận tờ kê khai thuế phi nông nghiệp đến nay đã hoàn tất với  số hộ kê khai thuế phi nông nghiệp là : 3.674 hộ so kế hoạch là 2.946 hộ, tăng 728 hộ; kê khai thuế nông nghiệp : 2.206 hộ

3. Tư pháp – Hộ tịch :

    Từ đầu năm đến nay Ban Tư pháp phường đã đăng ký tổng số 419 hồ sơ hộ tịch.

Trong đó :Đăng ký khai sinh:                 131 trường hợp

                 Đăng ký khai tử:                    156 trường hợp

                 Đăng ký kết hôn:                     46 trường hợp    

               Xác nhận tình trạng hôn nhân:  86 trường hợp

 -   Công tác hòa giải cơ sở

Đã nhận 08 đơn chủ yếu là tranh chấp đất đai đã tổ chức hòa giải 06 đơn, 03 đơn  thành, 02 đơn không thành, 01 đơn không tổ chức được do một bên đương sự không đến.

     – Công tác chứng thực:

UBND phường đã chứng thực chữ ký cho 149 trường hợp phục vụ cho việc giao dịch dân sự. Chứng thực bản sao từ bản chính : 1.199 lượt

4.Công tác Văn phòng – Thống kê:

Xây dựng các văn bản, báo cáo kịp thời đúng thời gian quy định, xác nhận các hồ sơ, các giấy tờ của nhân dân theo quy định của pháp luật. Tổ chức quản lý hồ sơ cán bộ, công chức theo quy định.Theo dõi, quản lý và lưu trữ công văn đi, đến của UBND phường theo quy định của pháp luật về văn thư, lưu trữ. Đã phối hợp phòng Thống Kê Thành phố triển khai thống kê , điều tra các cơ sở hành chính sự nghiệp trên địa bàn.

5. Lĩnh vực cải cách hành chính:

Từng bước hoàn thiện các thủ tục hành chính cấp phường theo hướng đơn giản, thuận lợi cho người dân và giải quyết đúng theo pháp luật quy định. Thực hiện việc biên nhận, ghi giấy hẹn và giải quyết đúng theo thời gian yêu cầu. Thời gian rút ngắn trả lời kết quả từng bước được nâng lên, được người dân ngày càng tin tưởng.

IV. Về xây dựng bộ máy chính  quyền và phối hợp các Đòan thể:

1. Về xây dựng chính quyền :

 Hiện nay chức danh Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự đang khuyết, do đang cử đi đào tạo chưa được bô trí.

2.           Phối hợp với UBMTTQ Việt nam phường và các Đoàn thể:

Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, UBND phường đã phối hợp với các đoàn thể nhân dân, các tổ chức quần chúng trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ của địa phương được thực hiện một cách đồng bộ và có hiệu quả trên mọi lĩnh vực như tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, các buổi gặp mặt truyền thống,  các Đoàn thể đã phát huy được vai trò là lực lượng nòng cốt trong mọi phong trào khi triển khai thực hiện những nhiệm vụ KT-XH của địa phương.

Công tác phối hợp được đẩy mạnh và đồng bộ, đặc biệt là phối hợp trong công tác nắm hộ nghèo và cận nghèo, công tác xóa nhà tạm cho hộ nghèo, tổ chức gặp mặt các chức sắc tôn giáo nhân ngày Phật Đản PL 2556, công tác  vay vốn, trong công tác xây dựng tổ văn hóa, trong công tác thực hiện chính sách các trường hợp xét chính sách cho hộ nghèo, tâm thần, người cao tuổi, trong công tác tôn giáo, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, tổ chức hòa giải, giám sát cộng đồng các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn…nhờ vậy, các nhiệm vụ thực chính trị tại địa phương được triển khai có hiệu quả.

V. Quốc phòng – An ninh:

1/An Ninh:

     * Công tác đảm bảo an ninh quốc gia :

       – Tiếp tục thực hiện nghị quyết 08 của Bộ Chính Trị ( khóa XII ) về chiến lược an ninh Quốc Gia , nghị quyết 08 của ban chấp hành trung ương ( khóa IX ) và chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới.

Tiếp tục triển khai các chuyên đề chống ân mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch thường xuyên bổ sung hoàn chỉnh các kế hoạch phòng chống gây rối gây bạo loạn.

- Thực hiện tốt việc ngăn chặn các hoạt động chống đối của số đối tượng cực đoan trong tôn giáo, triển khai phát động toàn dân tham gia phong trào bảo vệ ANTQ.

Kết quả trong 6 tháng đầu năm 2012 tình hình ANQG được giữ vững, không có đột biến, bất ngờ xảy ra. Mọi tình hình liên quan đều được phát hiện kịp thời, tham mưu giải quyết có hiệu quả.

* Công tác phòng ngừa tấn công tội phạm

+ Đã tổ chức họp dân 6/6 khu vực phát động về công tác phòng chống Tội phạm.

+ Thực hiện chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, thường xuyên phối hợp với các ban ngành đoàn thể  triển khai các biện pháp phòng ngừa tập trung công tác quản lý giáo dục những người vi phạm pháp luật tại cộng đồng dân cư.

* Thực hiện các biện pháp nghiệp vụ:

          – Tổng số vụ việc xảy ra: 14

 Trong đó:

+ Cướp : 01 vụ đã kết luận.

+ Trộm xe ôtô: 01 đã kết luận ( Chùa Từ Lâm).

+  Trộm xe máy: 01 vụ  chưa kết luận ( 125 Trần Thái Tông).

+ Trộm nhà dân : 04  vụ  kết luận : 02.

+ Trộm chùa : 01 chưa kết luận .

+ Đánh người gây thương tích : 04 vụ việc, đã kết luận.

+ Ma túy : 02 vụ đã kết luận thu giữ 37 tép hêrôin.

- Chuyển Thành phố xử lý hình sự: 07 vụ 10 đối tượng.

- Xử lý tại phường 03 việc 06 đối tượng.

Tỷ lệ điều tra kết luận đạt: 71%; So với cùng kỳ năm trước  giảm 02 vụ việc.

- Ngoài ra còn phối hợp với Công an cấp trên làm thủ tục bắt giữ 02 đối tượng xữ lý hình sự. ( về buôn bán ma túy; về hành vi lừa đảo bán đất).

*. Xử lý an toàn giao thông:

-  Xử lý 64 trường hợp vi phạm phạt tiền 20.000.000đ.

          * Quản lý đối tượng theo NĐCP (163/CP): 02 đối tượng.

          – Giáo dục tiến bộ 02 trẻ em có nguy cơ làm trái pháp luật.

          *. Công tác quản lý nhân hộ khẩu:

          – Tiếp nhận số nhân hộ khẩu định cư tại khu vực Bàu vá.

          – Đã tiến hành đối chiếu  cấp đổi sổ hộ khẩu cho dân: 450 sổ.

          – Đã xây dựng được 5 điểm đăng ký lưu trú đi vào hoạt động.

          – Kiểm tra tạm trú tạm vắng 325 lượt hộ, có 150 hộ trọng điểm. Xử lý vi phạm 4 truờng hợp, phạt tiền : 320. 000đ.

 *. Phong trào bảo vệ ANTQ:

 - Tiếp tục củng cố các ban ngành, đoàn thể, ban BVDP  đi vào hoạt động có chất lượng kết hợp với lực lượng dân phòng mạnh tổ chức công tác tuần tra đảm bảo ANTT trên địa bàn phường. Đặc biệt bảo vệ tốt kỷ niệm 37 năm giải phóng Thừa Thiên Huế, Festival Huế 2012 và các ngày lễ lớn … Thế trận ANND được giữ vững.

- Đã xây dựng được 18 Tổ Dân phố đăng ký Tổ dân phố không có tội phạm và tệ nạn xã hội.

 

2.Quốc phòng:

UBND phường đã chỉ đạo cho Ban CHQS phường thực hiện tốt vai trò tham mưu và thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

- Duy trì nghiêm túc chế độ trực SSCĐ vào các ngày lễ lớn của đất nước, các ngày trọng điểm, phân công trực lãnh đạo, trực chỉ huy, trực lượng dân quân bảo đảm thời gian, quân số theo đúng kế hoạch. Thường xuyên phối hợp với công an phường tuần tra, canh gác vào ban đêm giữ vững ANCT –TTATXH. Trong thời gian qua không có vụ việc nghiêm trọng xảy ra.

          – Đã xây dựng và củng cố lực lượng DQCĐ 22Đ/c, DQTC đủ 23 tổ đội trưởng. Duy trì chế độ giao ban và sinh hoạt trung đội DQCĐ khi có nội dung cần thiết.

          – Tham gia đầy đủ các lớp tập huấn cán bộ Ban CHQS đầu năm theo kế hoạch của Ban CHQS thành phố. Tổ chức tốt nhiệm vụ giáo dục chính trị, pháp luật, huấn luyện quân sự năm 2012 đạt kết quả tốt.

- Thực hiện tốt lệnh điều động huấn luyện DBĐV theo kế hoạch của Thành phố bảo đảm đủ chỉ tiêu. Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt công tác nắm chắc nguồn thanh niên nam giới độ tuổi 17 và nguồn sẵn sàng nhập ngũ từ 18 đến 25 tuổi. Tổ chức sơ khám chặt chẽ, đúng quy trình, phát huy công bằng và dân chủ trong tuyển quân.

- Thường xuyên quan tâm chế độ chính sách cho các lực lượng khi làm nhiệm vụ.

- Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống bão lụt,  lập Kế hoạch và triển khai công tác phòng chống bão lụt năm 2012 đến tận cơ sở.

          Bên cạnh những việc làm được, trong 6 tháng đầu năm vẫn còn tồn tại những việc chưa làm được:

-         Công tác thu thuế nợ đất phi nông nghiệp còn chậm.

-         Các nguồn thu tại chỗ cao so chỉ tiêu nhưng không ổn định

-         Tình hình sản xuất kinh doanh của cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp trên địa bàn còn khó khăn, đời sống người dân còn khó khăn, đặc biệt là các hộ dân sau khi thu hồi đất nhưng việc làm không ổn định.

-         Việc giải quyết việc làm, đào tạo nghề triển khai còn chậm

-         Tình hình an ninh Quốc gia, trật tự an toàn xã hội còn diễn biến phức tạp.

-         HTX Nông nghiệp còn khó khăn về mở rộng ngành nghề.

-         Một số cán bộ, công chức vẫn thiếu chủ động trong công việc.

-         Một số bộ phận còn thiếu người như:  văn hóa thông tin, Tư pháp, hộ tịch nên chưa phát huy hết nhiệm vụ.

-         Tình hình xây dựng nhà dân trên địa bàn còn phức tạp, tình trạng xây dựng trái phép tuy giảm nhưng vi phạm vẫn còn nhiều.

-   Công tác xây dựng nếp sống văn minh đô thị chưa hiệu quả, ý thức nhiều người dân về môi trường chưa cao.

 

 

Phần thứ hai

 NHIỆM VỤ 6 THÁNG CÒN LẠI NĂM 2012

 

          Trong 6 tháng còn lại của năm 2012, nhiệm vụ còn rất nặng nề, đòi hỏi toàn thể cán bộ và nhân dân phường phải cố gắng nỗ lực hơn nữa, khắc phục các tồn tại, để đạt chỉ tiêu Nghị quyết HĐND đề ra.

          1. Về kinh tế:

Đẩy mạnh dịch vụ, phục vụ du lịch, khai thác tốt các điểm tham quan tại khu vực lăng Tự Đức, tạo điều kiện thuận lợi thu hút nhiều du khách đến tham quan, nâng cao chất lượng dịch vụ, dứt điểm nạn đeo bám khách, tạo hình ảnh thân thiện, môi trường trong lành tại các điểm tham quan. Tiếp cận các nguồn vốn khuyến công để tạo kiện các cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp như đúc đồng, mộc dân dụng, mộc mỹ nghệ mở rộng sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh … xây dựng các mô hình, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi có giá trị, phát triển kinh tế vườn trở thành thế mạnh của phường.

Chỉ đạo thu các loại thuế mà nhất là quan tâm đến công tác thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp vì năm nay mới làm lại bộ thuế nên thu trễ hơn so với mọi năm.

Chỉ đạo HTX Nông nghiệp chăm bón lúa hè thu, chuẩn bị cho vụ Đông Xuân 2012-2013, chăm bón rau màu các loại để đạt năng suất cao.

Tạo điều kiện cho nhân dân được vay vốn của ngân hàng Chính sách Xã hội  quản lý tốt nguồn dư nợ, không để xảy ra xâm tiêu, hạn chế đến mức thấp nhất nợ quá hạn.

Chỉ đạo ban thu hồi công nợ làm việc, giải quyết các hộ nợ quá hạn của ngân hàng CSXH và QTDND Thủy Xuân, nhằm hạ thấp tỷ lệ nợ quá hạn trên địa bàn.

2.Văn hoá -  xã hội:

 2.1. Công tác chính sách- xã hội:

- Thăm hỏi động viên, tặng quà cho các gia đình chính sách nhân ngày 27/7.

- Phát thưởng cho trẻ em nghèo hiếu học thuộc diện hộ nghèo đạt thành tích cao trong học tập.

 Tuyên truyền hộ cận nghèo mua BHYT với mức đóng là 20% và 10%.

          Tiếp tục xét và đề nghị các đối tượng đủ điều kiện hưởng trợ cấp BTXH theo nghị định 13 và 67 của Chính phủ, và các cụ đủ 80 tuổi theo quy định.

- Bình xét hộ nghèo, cận nghèo năm 2013 

2.2. Giáo dục:

Chỉ đạo các trường nâng cao hiệu quả, chất lượng giáo dục toàn diện. Chuẩn bị cơ sở vật chất để chuẩn bị cho năm học mới 2012- 2013.

Vận động các cháu trong đô tuổi mẫu giáo ra lớp đạt 100%.

2.3. Y tế  :

Giám sát và xử lý ổ dịch sốt xuất huyết, tay chân miệng… không để dịch xảy ra trên địa bàn.

Tổ chức tốt cơ sở vật chất phục vụ công tác khám chữa bệnh. Nâng cao trách nhiệm khám chữa bệnh cho nhân dân, nhất là đối với việc khám chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi, quản lý tốt việc chăm sóc và cấp phát thuốc, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

Duy trì các hình thức truyền thông dân số, đẩy mạnh cuộc vận động thực hiện kế hoạch hóa gia đình, phấn đấu đạt chỉ tiêu đề ra. Phấn đấu trạm y tế đạt chuẩn quốc gia theo tiêu chí mới.

Quan tâm vệ sinh an toàn thực phẩm, tiến hành cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm cho hộ kinh doanh theo sự phân cấp.

2.4.Văn hóa – Thông tin- TDTT:

Chuẩn bị thủ tục để đề xuất thành phố công nhận cơ quan văn hóa và tổ văn hóa.

Nghiệm thu trạm truyền thanh trên địa bàn phường để phục vụ công tác tuyên truyền.

Phát huy tốt phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và rèn luyện thân thể.

Thường xuyên tuyên truyền các chuyên đề, đặc biệt là công tác DS- KHHGĐ để đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra,  tuyên truyền nhân dân thực hiện Luật giao thông, nếp sống văn minh đô thị,…

Tiếp tục tuyên truyền nhân dân thực hiện nếp sống văn minh đô thị, xây dựng tuyến phố Lê Ngô Cát thành tuyến phố điểm hình về văn minh đô thị

Tổ chức tốt giải bóng đá thanh niên 2012 đạt kết quả tốt.

3. Xây dựng -  quản lý đất đai, đô thị vệ sinh môi trường:

3.1.Xây dựng – Quản lý đô thị:

Làm việc với các ngành liên quan về hoàn thiện xây dựng bãi đỗ xe lăng Tự Đức và tìm quỹ đất để xây dựng chợ loại 3, tiếp tục triển khai chương trình bê tông đường kiệt các tuyến đường theo phương thức 85:15, 70:30 và 02 tuyến đường vận động nhân dân mở rộng đường kiệt, hoàn thiện các các kiệt và tuyến đường tổ 1 từ nguồn vốn của Thành phố.

Hoàn thiện thủ tục để xây trụ sở phường đội và kho lưu trữ, hoàn thiện hồ sơ xin chủ trương đầu tư nhà văn hóa cộng đồng khu vực V và các tổ,  xác định vị trí xây dựng chợ.

Tiếp tục khảo sát,  đánh biển số nhà ở các tuyến đường trên địa bàn

Tăng cường kiểm tra địa bàn, xử lý nghiêm túc việc lấn chiếm đất công xây dựng trái phép. Phối hợp với các ban ngành của phường thực hiện tốt công tác chỉnh trang đô thị.

3.2.Quản lý đất đai

Tăng cường quản lý đất xen ghép, đất công, làm thủ tục đo vẽ đất xen ghép đã được khảo sát để đề xuất Thành phố bán tạo nguồn thu  xây dựng cơ sở hạ tầng. Tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân trong việc xác nhận hồ sơ liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nhà ở.

3.3.Vệ sinh môi trường: Tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh đô thị,  có  ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, không vứt rác bừa bãi. Phối hợp với các ban ngành liên quan xử lý các hành vi gây ô nhiễm và hủy hoại môi trường. Làm việc với dự án BAJ hỗ trợ cho nhân xây dựng hầm biôga nhằm giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường do chất thải gia súc gây ra.

Đề xuất một số vị trí đặt thùng rác và đề nghị Công ty môi trường đầu tư thùng rác trên địa bàn

4. Cải cách hành chính: Tiếp tục thực hiện chương trình cải cách hành chính tại bộ phận một cửa, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ làm việc, hướng dẫn tận tình chu đáo cho nhân dân các thủ tục hành chính, kiên quyết xử lý các hành vi sách nhiễu gây phiền hà cho nhân dân. Tổ chức tiếp dân và kịp thời giải quyết các đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân đúng quy định của pháp luật.

Cán bộ công chức thực hiện đúng quy chế làm việc của UBND phường giải quyết cho nhân dân đảm bảo đúng thời gian quy định. Đội ngũ cán bộ, công chức thường xuyên trau dồi đạo đức, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để phục vụ cho công tác ngày một tốt hơn.

5.Quốc phòng – An ninh:

5.1 Quốc phòng:  Thường xuyên lãnh chỉ đạo sâu sát Ban CHQS phường trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

 - Thực hiện việc tuyển quân năm 2012 đảm bảo chất lượng và số lượng trên giao ( chỉ tiêu giao 10 người).

   – Ban CHQS phường phải là trung tâm làm tham mưu tốt và phối kết hợp với các Ban, ngành, đoàn thể trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

- Chấp hành nghiêm các chỉ  thị, mệnh lệnh của các cấp về việc thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng của địa phương và  của các cấp, phối kết hợp với các ban ngành thực hiện tốt công tác chính sách hậu phương quân đội.

- Xây dựng cơ sở ATLC- SSCĐ. Hoàn thành tốt nhiệm vụ giao quân đợt 2 năm 2012 đạt 100% chỉ tiêu trên giao; tổ chức trực sẵn sàng chiến đấu và trực bảo vệ cơ quan UBND phường và các địa điểm trọng yếu trên địa bàn đảm bảo quân số và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

- Triển khai phương án phòng chống bão lụt và giảm nhẹ thiên tai.

5.2. An Ninh:

 - Tập trung công tác xây dựng lực lượng CAND trong tình hình mới. Tiếp tục thực hiện cuộc vận động " Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh- CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ " Gắn với phong trào " Học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND ".

  – Thực hiện tốt có hiệu quả các nghị quyết về AN- QP, nhằm góp phần phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.

- Đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.

- Củng cố phong trào toàn dân BVANTQ.

- Tăng cường công tác quản lý nhân hộ khẩu, kiểm tra tạm trú, tạm vắng.

- Tổ chức tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn.

- Thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị định của Chính phủ.

- Kiện toàn và nâng cao chất lượng của Tổ Bảo vệ dân phố hoạt động có nề nếp, hiệu quả.

6. Kiến nghị đề xuất:

1. Sớm có quy hoạch chi tiết phường Thủy Xuân

2. Đề nghị quan tâm phân bổ kinh phí đầu tư trường Mầm non Thủy Xuân

3. Đề nghị Tỉnh, Thành phố quan tâm phân bổ kinh phí đầu tư cơ sở hạ tầng chợ từ quỹ đất đấu giá để đầu tư chợ trên địa bàn.

4. Quan tâm hỗ trợ đầu tư các tuyến đường đã vận động nhân dân hiến đất mở rộng đường kiệt, các tuyến đường đã vận động nhân dân đóng góp 15% thuộc các tuyến đường liên tổ.

5. Đề nghị ngành điện quan tâm đầu tư lưới điện hạ thế trên địa bàn.

6. Đề nghị Thành phố quan tâm đầu tư điện ánh sáng ở một số tuyến trên địa bàn phường.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm 2012 và nhiệm vụ trọng tâm  6 tháng còn lại của năm 2012 của UBND phường Thủy Xuân xin trình bày tại kỳ họp thứ 4, HĐND phường khóa X, nhiệm kỳ 2011- 2016 kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, nhân dân trên địa bàn nổ lực phấn đấu để hoàn thành Nghị quyết HĐND phường đề ra.

                                                                            

                                                                            

 

Nơi nhận :                                         

- Thành ủy

- HĐND,UBND Thành phố Huế;

- Đảng ủy, HĐND phường;

- CT các PCT UBND phường;

- Các ban ngành đoàn thể;

 - Các đại biểu HĐND phường;

- Lưu: VT.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Đồng Sĩ Toàn