Hướng đến năm đô thị - Năm du lịch quốc gia - Festival Huế 2012

NGHỊ QUYẾT Về nhiệm vụ phát triển Kinh tế – Xã hội 6 tháng cuối năm 2013

NGHỊ QUYẾT

Về nhiệm vụ phát triển Kinh tế – Xã hội

6 tháng cuối năm 2013

 

 
   

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG THỦY XUÂN

KHÓA X, KỲ HỌP THỨ 6

 

          Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày  26 tháng 11 năm 2003;

          Sau khi nghe và xem xét báo cáo của UBND phường Thủy Xuân  về tình hình thực hiện nhiệm vụ Kinh tế – Xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013, các báo cáo có liên quan và ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND phường,

 

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1. HĐND phường tán thành và thông qua báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ Kinh tế – Xã hội 6 tháng đầu năm  và nhiệm vụ 6 tháng cuối  năm 2013 của UBND phường cụ thể như sau:

          I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT VỀ NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2013:

          Trong 6 tháng đầu năm 2013, cán bộ và nhân dân phường Thủy Xuân đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành một số nhiệm vụ chủ yếu về phát triển Kinh tế – Xã hội mà Nghị quyết HĐND đã đề ra, đời sống nhân dân này càng được cải thiện, các chính sách xã hội ngày càng được quan tâm, ANCT-TTATXH được đảm bảo.

          Tuy nhiên vẫn còn một số chỉ tiêu, nhiệm vụ cần phải cố gắng phấn đấu trong 6 tháng cuối năm như việc xây dựng trái phép lấn chiếm đất công, việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị, vệ sinh môi trường, tỷ lệ tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa, bán đất xen ghép, phát triển các loại hình du lịch, xây dựng chợ , xây dựng bãi đỗ xe lăng Tự Đức, xây dựng nhà văn hóa cộng đồng khu vực…

          II. NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ -XÃ HỘI 6 THÁNG CUỐI NĂM 2013 :

          1/ Về kinh tế:

Đẩy mạnh dịch vụ, phục vụ du lịch, khai thác tốt các điểm tham quan tại khu vực lăng Tự Đức, tạo điều kiện thuận lợi thu hút nhiều du khách đến tham quan, nâng cao chất lượng dịch vụ, dứt điểm nạn đeo bám khách, tạo hình ảnh thân thiện, môi trường trong lành tại các điểm tham quan. Tiếp cận các nguồn vốn khuyến công để tạo điều kiện cho các cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp như đúc đồng, mộc dân dụng, mộc mỹ nghệ… mở rộng sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, xây dựng các mô hình, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi có giá trị, phát triển kinh tế vườn trở thành thế mạnh của phường.

Chỉ đạo thu các loại thuế đặc biệt là thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Đẩy mạnh việc bán đất xen ghép, chỉ đạo các tổ đẩy nhanh tiến độ thu các quỹ đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Chỉ đạo HTX Nông nghiệp thu hoạch vụ Hè Thu; xây dựng các kiốt tại nhà kho cũ để cho thuê; chuyển đổi mô hình kinh doanh.

Tạo điều kiện cho nhân dân được vay vốn của ngân hàng Chính sách Xã hội  quản lý tốt nguồn dư nợ, không để xảy ra xâm tiêu, hạn chế đến mức thấp nhất nợ quá hạn.

Chỉ đạo Ban thu hồi công nợ làm việc, giải quyết các hộ nợ quá hạn của ngân hàng CSXH và QTDND Thủy Xuân, nhằm hạ thấp tỷ lệ nợ quá hạn trên địa bàn.

2/ Văn hoá -  Xã hội:

2.1. Chính sách- Xã hội:

     – Tổ chức thăm hỏi gia đình chính sách nhân dịp ngày TBLS 27/7

          – Sửa chữa nhà chính sách.

- Hoàn thành việc điều tra cung cầu lao động năm 2013.

- Chuẩn bị tổ chức mừng thọ các cụ tròn tuổi: 70,75, 80, 85, 90, 95, 100 và trên 100 tuổi.

- Tiếp tục tuyên truyền hộ cận nghèo mua BHYT theo chính sách mới.

          – Tiếp tục xét và đề nghị các đối tượng đủ điều kiện hưởng trợ cấp BHXH theo Nghị định 28/2012 và TTLT số: 37/2012 (thay thế Nghị định 13 và 67 của Chính phủ) và làm hồ sơ hưởng trợ cấp cho các cụ đủ 80 tuổi theo quy định.

          – Tiếp tục triển khai Luật Phòng chống tác hại thuốc lá đến tận nhân dân để nhân dân hiểu và chấp hành.

          – Tiếp tục rà soát hộ nghèo, cận nghèo 2014.

          – Hoàn thiện hồ sơ về gia đình, tổ văn hóa để trình Hội đồng phường và Thành phố xem xét đạt chuẩn văn hóa.

          – Phối hợp UBMT TQ Việt Nam phường tổ chức ngày Hội Đại đoàn kết có chất lượng và chuẩn bị kinh phí phục vụ công tác đại hội UBMTTQVN phường hết nhiệm kỳ.

          – Thực hiện tốt công tác lấy ý kiến trong dân về góp ý dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 đúng thời gian quy định.

2.2. Giáo dục:

Chỉ đạo các trường chuẩn bị cơ sở vật chất để chuẩn bị cho công tác khai giảng năm học mới 2013- 2014.

2.3. Y tế  :

Nâng cao trách nhiệm khám chữa bệnh cho nhân dân, nhất là đối với việc khám chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi.

Duy trì các hình thức truyền thông dân số, đẩy mạnh cuộc vận động thực hiện kế hoạch hóa gia đình, để đạt chỉ tiêu đề ra. Phấn đấu trạm y tế đạt chuẩn quốc gia theo tiêu chí mới.

Quan tâm công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, tiến hành cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm cho hộ kinh doanh theo sự phân cấp.

2.4.Văn hóa – Thông tin:

Nâng cấp các cụm loa để tuyên truyền các văn bản pháp luật của Nhà nước đến tận người dân.

           3/ Xây dựng – Quản lý đô thị -  Quản lý đất đai – Vệ sinh môi trường:

 3.1.Xây dựng – Quản lý đô thị:

Tiếp tục triển khai chương trình bê tông đường kiệt các tuyến đường theo phương thức 85:15, 70:30 và các tuyến đường vận động nhân dân mở rộng đường kiệt.

Xây dựng trường Mầm non Thủy Xuân. Trước mắt cho nâng cấp sửa chữa địa điểm 78 Lê Ngô Cát để sử dụng đáp ứng nhu cầu dạy học theo tiêu chuẩn và độ tuổi của  ngành giáo dục đề ra.

Tiếp tục khảo sát,  đánh biển số nhà, đặt tên đường ở các tuyến đường trên địa bàn.

Tăng cường kiểm tra địa bàn, xử lý nghiêm túc việc lấn chiếm đất công xây dựng trái phép. Phối hợp với các ban ngành của phường thực hiện tốt công tác chỉnh trang đô thị.

3.2.Quản lý đất đai

Tăng cường quản lý đất xen ghép, đất công, làm thủ tục đo vẽ đất xen ghép đã được khảo sát để đề xuất Thành phố bán tạo nguồn thu xây dựng cơ sở hạ tầng. Tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân trong việc xác nhận hồ sơ liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nhà ở.

Về công tác cấp giấy cho các hộ gia đình đủ điều kiện còn lại,UBND phường sẽ nhận biểu mẫu từ Văn phòng đăng ký Quyền sử dụng đất thành phố và tiến hành phát để hướng dẫn người dân kê khai lập thủ tục theo từng đợt khoảng 10 hộ/ tuần.

3.3.Vệ sinh môi trường: Tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh đô thị, có  ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, không vứt rác bừa bãi. Phối hợp với các ban ngành liên quan xử lý các hành vi gây ô nhiễm và hủy hoại môi trường. Làm việc với dự án BAJ hỗ trợ cho nhân xây dựng hầm biôga nhằm giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường do chất thải gia súc gây ra.

Đề xuất một số vị trí đặt thùng rác và đề nghị Công ty môi trường đầu tư thùng rác trên địa bàn.

          4/ Cải cách hành chính:

Tiếp tục Thực hiện Chỉ thị số 51/2012/ CT-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2012 của UBND tỉnh và Chỉ thị số 01/2013/CT-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2013 của UBND thành phố Huế về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế nhằm phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

          5/Quốc phòng – An ninh, phòng chống tham nhũng:

          5.1 Quốc phòng:  

- Duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ bảo vệ các ngày lễ của đất nước, tổ chức tuần tra canh gác, kịp thời xử lý tốt các tình huống.

- Xây dựng lực lượng dân quân từng bước vững mạnh.

- Lãnh chỉ đạo tốt công tác huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị năm 2013.

- Lãnh chỉ đạo tốt công tác tuyển quân năm 2013, đảm bảo đủ số lượng và chất lượng giao quân.

- Điều động dự bị động viên tham gia tập huấn, huấn luyện theo Kế hoạch của thành phố.

- Giải quyết tốt chế độ chính sách cho lực lượng dân quân, chính sách hậu phương quân đội.

- Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống bão lụt,  lập Kế hoạch và triển khai công tác phòng chống bão lụt năm 2013 đến tận cơ sở.

5.2. An Ninh:

 - Tập trung công tác xây dựng lực lượng CAND trong tình hình mới. Tiếp tục thực hiện cuộc vận động " Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh- CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ " Gắn với phong trào " Học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND ".

- Củng cố phong trào toàn dân BVANTQ.

5.3 Công tác phòng chống tham nhũng:

- Tiếp tục truyên truyền cán bô, công chức phường thực hiện cuộc vận động " Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

- Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt Luật phòng, chống tham nhũng, lãng phí cho toàn thể cán bộ, công chức phường nhằm nâng cao nhận thức của mọi người trong phòng ngừa đấu tranh và tố giác hành vi vi phạm.

- Triển khai công khai minh bạch trong xây dựng cơ bản, trong mua sắm tài sản công, về tài chính và ngân sách Nhà nước, trong việc huy động các khoản đóng góp của nhân dân, trong các khoản hỗ trợ, tài trợ, trong quản lý và sử dụng đất, trong công tác tổ chức cán bộ…

- Thực hiện Nghị định 37 của Chính phủ, Quyết định 85 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư 2442, Thông tư 01 của Thanh tra Chính phủ về kê khai tài sản ở cơ quan đối với cán bộ, công chức trong diện phải kê khai.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

HĐND giao trách nhiệm cho Thường trực HĐND, UBND, các ban ngành và các đại biểu HĐND căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phối hợp chặt chẽ với UBMTTQVN phường và các thành viên triển khai quán triệt NQ HĐND phường đến tận cán bộ và nhân dân, nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ Kinh tế – Xã hội, ANQP năm 2013.

Nghị quyết này đã được hội nghị HĐND phường khóa X kỳ họp thứ 6 thông qua lúc 10  giờ 45 ngày 12 tháng 7 năm 2013.

 

 

Nơi nhận:                                                                                                                                                   CHỦ TỊCH

- TT HĐND thành phố;

- UBND thành phố Huế;

- Phòng Tư Pháp TP;

- Đảng ủy phường;

- TT HĐND phường;

- UBND phường;

- UBMTTQVN phường;                                                                                                                          Lê Văn Bình

- Các tổ trưởng ĐB HĐND;

-  Lưu: VP HĐND.